Tietoa yrityksestä

TerapiaTähden juuret juontavat vuoteen 2005, jolloin polku kohti terapiatyötä alkoi opiskelujen merkeissä. Kaiken alku oli työmme kätilönä, jossa tuli vastaan ihmisyyteen liittyviä kysymyksiä, joihin emme osanneet vastata. Opiskelut ovat sisältäneet seksologian opintoja, perehtymistä pariterapeuttisiin työskentelytapoihin, jatkuen psykoterapiaopintoihin. 

Valmistuimme joulukuussa 2012 erityistason psykoterapeuteiksi. Näissä opinnoissa terapiasuuntaus oli ratkaisukeskeinen psykoterapia ja erityisosaamisalueena seksuaaliterveyden edistäminen. Olemme valmistuneet myös työnohjaajiksi 2014. Lisäksi meillä on opintoja traumanäkökulmasta. 

TerapiaTähti on yhteinen markkinointinimi. Vastaanottotilamme Seinäjoella on TerapiaTähden nimellä. Meillä on omat yrityksemme, Eeva Nevanen / TerapiaTaivas ja Susanna Yli-Jaskari / TähdenTie. 

Vastaanottotilamme sijaitsee Vapaudentiellä kaupungin keskustan tuntumassa. Talossa ei ole hissiä käytössä ja tiloihin tullaan portaita pitkin 1/2 kerrosta. Olemme liittyneet Kanta-palveluihin ja käytämme sähköistä asiakashallintajärjestelmää.

Työskentelemme seksuaaliterveyden sekä mielenterveyden hyvinvoinnin edistämiseksi.
Lasten ja nuorten kanssa työ tarkoittaa koulutuksia ja luentoja terveestä minuuden ja itsetunnon kehityksestä, omien turvarajojen asettamisesta sekä tunteiden tunnistamisesta ja niiden rakentavasta ilmaisemisesta.

Aikuisten kohdalla työskentelemme masennuksesta, ahdistuneisuudesta, paniikkioireista, pakko-oireista ja erilaisista uupumuksista kamppailevien ihmisten kanssa sekä seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen liittyvien pulmien parissa. Lisäksi on tärkeää puhua asioista, joita ei ole lapsuudessa ja nuoruudessa riittävästi käsitelty tai jos rajoja on rikottu ja siten aiheutettu traumoja.

Työnohjaus on omaan työhön liittyvää, työn vaatimusten ja toimintatapojen tutkimista, arviointia ja kehittämistä meidän avulla. Terapiaosaaminen on hyödyksi asiakkaalle myös työnohjausprosessissa. Työnohjausta tarjoamme sekä yksilöille että työyhteisöille tai muille ryhmille.