Psykoterapia

Olemme erityistason ratkaisukeskeisiä psykoterapeutteja. Erityisosaamisalueena seksuaaliterveyden edistäminen. Viime vuosina olemme perehtyneet  myös traumaattisten kokemusten prosessointiin. Traumaterapeuttisessa työskentelyssä yhtenä hyödyllisenä menetelmänä on EMDR, joka on neurofysiologinen terapiamuoto. EMDR-terapiassa muutosta tapahtuu kehossa, mielikuvissa, tunteissa ja uskomuksissa. 

Psykoterapiaan hakeutuessaan ihminen lähtee mukaan prosessiin, jossa käsitellään syvällisesti hänen elämäänsä liittyviä asioita. Psykoterapiaa haetaan Kela:sta vuodeksi kerrallaan, josta Kela korvaa osan (57,60€ / 45min) kuluista. Itsemaksavana et tarvitse lähetettä.

Prosessiin kuuluu, että sekä asiakas ja terapeutti sitoutuvat työskentelyyn ja tapaamiset toteutuvat ennalta sovitusti. Tapaamisten tulee olla säännöllisiä ja riittävän tiheästi tapahtuvia, että asiakkaan asettamaan tavoitteeseen on mahdollista päästä.

Yksilöpsykoterapia voi olla Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa tai vaativaa lääkinnällistä kuntotusta.