Palvelut

TerapiaTähti tarjoaa terapiapalveluita alkaen 16-vuotiaista ikäihmisiin. Psykoterapian ohella teemme myös seksuaali- ja parisuhdeterapiaa. Parisuhdekurssilla työskentelemme ryhmän kanssa, joka ei varsinaisesti ole terapiatyöskentelyä, mutta terapeuttista kyllä ja tavoittelee sekä yksilön, parisuhteen ja koko perheen hyvinvoinnin kohentumista.

Seksuaaliterapia voi pitää sisällään asioita, jotka eivät ole seksin kanssa mitenkään tekemisissä tai parisuhdeterapian keskeisin sisältö voi olla seksiin liittyvät kysymykset. Terapiamuotoa ei olekaan tarpeen tietää etukäteen, vaan jokaisen pulmiin vastataan niiden vaatimalla tavalla ja parhaiksi havaituilla työskentelytavoilla. Tutkimusten mukaan on tärkeämpää löytää itselle sopiva terapeutti, kuin se mitä suuntausta terapeutti edustaa.

Käsiteltävistä asioista ja niiden vaativuudesta riippuu, miten pitkän ajan terapiaprosessi vaatii. Terapeutin tehtävä on auttaa asiakasta löytämään vastauksia itsestään, olemaan ikään kuin tulkkina asiakkaalle. Terapiassa saattaa nousta mieleen asioita, joita ei ole helppo hyväksyä ja siksi terapia onkin joskus rankkaa ja haastavaa. Usein kuitenkin vaikeidenkin asioiden selvittäminen parantaa ihmisen elämän laatua, siksi suosittelemme rohkeasti tulemaan terapeutin vastaanotolle

Ota yhteyttä!